Hyppää sisältöön

Begravning

Begravning – att följa den hädangångna på den sista färden och hågkomst

Begravningar och begravningsarrangemang blir aktuella för så gott som alla i något skede. Ibland kanske man inte vet hur man ska gå till väga. Då kan du kontakta vårt pastorskansli, som ger information om jordfästningen och begravningen och om ärenden som gäller gravrätt och minnesmärken. Begravningsbyråerna kan också ge råd.

Gör så här när du drabbas av sorg

Kontakta pastorskansliet per telefon eller besök kansliet. Då kan vi tillsammans komma överens om bl.a. följande saker:

  • bokning av förrättande präst och kantor 
  • bokning av plats och tidpunkt för jordfästningen
  • platsen för minnesstunden
  • begravningssättet och reservation av gravplatsen
  • eventuellt lån av kistalba, dvs. ett bårtäcke

Ha i åtanke att den som ansvarar för arrangemangen kring begravningen ska respektera den avlidnas åskådning och önskemål om begravningen.

Bokning av plats och tid för jordfästning och minnestund

I allmänhet välsignas den avlidna till gravens ro ungefär två eller tre veckor efter sin död. Jordfästningar förrättas vardagar och lördagar.

Jordfästningen kan förrättas i begravningskapellet på Högåsen, i Pyttis kyrka, i kyrkan i Haavisto och på Haavisto och Mogenpörts begravningsplatser. Högåsens begravningskapell är i bruk 1.4– 31.10, på övriga platser förrättas jordfästning året runt.

Det är möjligt att ordna minnesstunder i våra församlingssalar eller på någon annan plats som ni önskar.

Förrättningssamtal – samtalet med prästen före begravningen

Prästen kontaktar de anhöriga senast veckan före jordfästningen och kommer överens om ett möte. Förrättningssamtalet förs hemma eller i församlingens lokaler.

Under förrättningssamtalet har ni tillfälle att berätta om den avlidnas liv och samtala om sorg och död. Under samtalet behandlas också detaljer i anknytning till begravningen och önskemål om psalmer. Om andra önskemål som gäller musiken under jordfästningen är det bra att komma överens om med kantorn.

Gravplatsen och inlösning av gravplats

Om er släkt inte har en gammal gravplats, måste ni inlösa en ny gravplats för en kista, en urna eller för aska. Mer information om gravplatsen och om kostnaderna för att gräva och täcka graven får ni av oss.

Om jordfästningen förrättas på annan ort, men gravplatsen finns i Pyttis, bokar ni tid för gravläggningen på pastorskansliet. Om ni önskar begrava den avlidna på en begravningsplats på en annan ort, till exempel på födelseorten, ska församlingen i fråga kontaktas.

Begravning i urna, minneslund eller på ett område, där aska kan strös ut

Om ni väljer kremering i stället för kistbegravning, kan askan begravas på en urngravplats eller strös ut på ett område, där aska kan strös ut. Om askan förs till ett annat ställe än en församlings begravningsplats, måste ni ha tillstånd av mark- eller vattenområdets ägare eller innehavare.

Ytterligare uppgifter om allt som gäller jordfästningen och graven får ni av oss.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. – Ps. 23


Mer information 

Pastorskansliet
044 743 1040

Foto: Tinca Björke, evl.fi

Begravning