Hyppää sisältöön

Konfirmation

Konfirmation och festen efter

De flesta går i skriftskolan året då de fyller 15 år. I Pyttis församling kan du delta i kvällsskriftskola eller konfirmandläger (lägerskriftskola).

Om du inte har gått i skriftskolan i konfirmandåldern, kan du också gå den i armén eller senare som vuxen. Det är också möjligt att få individuell konfirmandundervisning.

När du deltagit i skriftskolan kan du rösta i församlingsvalet när du fyllt 16 år och som fullvuxen få kyrklig vigsel. Som konfirmerad medlem av församlingen kan du bli fadder och delta självständigt i nattvarden. Du kan också ställa upp som kandidat i församlingsvalet när du fyllt 18 år.

Konfirmation i kyrkan

Gudstjänsten som avslutar skriftskolan kallas konfirmationsmässa. Mässan tar cirka en timme. Utanpå festklädseln bär konfirmanderna en vit dräkt, en alba, som finns att låna i kyrkan. Konfirmanderna övar på förhand inför konfirmationen.

Under konfirmationen läser konfirmanderna trosbekännelsen och bekänner sin tro inför församlingen. Därefter blir de välsignade. I konfirmationen deltar vanligen konfirmandernas närmaste släktingar och faddrar. En fadder eller någon som står den unga nära deltar ofta i välsignelsen av den unga vid altaret.

Efter konfirmationen får de unga sina konfirmationsbevis, och därefter gratulerar släktingarna dem utanför kyrkan. Det tas också ett gruppfoto på konfirmanderna.

Festen efter konfirmation

Efter konfirmationen håller man en konfirmationsfest, vanligtvis hemma hos konfirmanden. Till festen inbjuds släktingar, vänner och faddrar. Man kan också be hjälpledarna och församlingens anställda komma på en kort visit.

Om hemmet känns för trångt, kan man också hålla festen på en annan plats, till exempel i en lokal som hyrs av församlingen.


Mer information

Ungdomsledare Minna Vuokila
044 743 1925
minna.vuokila@evl.fi

Församlingspastor Tanja Roiha
044 743 1927
tanja.roiha@evl.fi

Foto: evl.fi

Konfirmationen