Hyppää sisältöön

Dop

Dopet är barnets första fest

Dopet är spädbarnets första fest. Genom dopet blir barnet upptaget som medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Dopet förrättas vanligtvis inom två månader från barnets födsel. Barnet kan döpas om åtminstone den ena föräldern är medlem i kyrkan.

Före dopet skickar vi er en förhandsifylld blankett och information om dopet. Ni kan sedan kontakta pastorskansliet för att boka tid och präst.

Dopet kan hållas hemma, i kyrkan, i församlingens lokaler eller på en annan plats ni valt för festen. Till dopet bjuder man vanligen in barnets närstående, såsom mor- och farföräldrar, och de blivande faddrarna. Tillställningen avslutas ofta med kaffeservering.

Välj ett namn och be någon bli fadder

Före dopet ska ni välja ett namn till ert barn. Be dessutom åtminstone en släkting eller vän bli fadder. Faddrarna ska vara konfirmerade medlemmar av evangelisk-lutherska kyrkan. Faddrarna kan också vara medlemmar av en annan kristen kyrka eller en religiös gemenskap som erkänner det dop som evangelisk-lutherska kyrkan förrättar. Vid dopet ska minst två vittnen vara närvarande. Faddrana kan vara vittnen.

Vuxendop och dop i samband med skriftskolan

Dop av vuxna förrättas när en person som inte blivit döpt som barn vill bli medlem i kyrkan. Ibland förrättas dop också när en ung person når konfirmandåldern. Vuxna och unga som döps ska ha två faddrar.


Mer information

Pastorskansliet
044 743 1040

Foto: evl.fi

Dop