Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Pyhtään seurakunnan kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat

Seurakunnan asioista päättävät kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat, jotka koostuvat seurakuntalaisten valitsemista luottamushenkilöistä.

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein Kirkkovaltuusto asettaa yhdeksänjäsenisen kirkkoneuvoston, jonka toimikausi on kaksi vuotta.

Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii työryhmiä ja johtokunnat, joiden tehtävänä on toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Koko hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista, antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto, sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Seurakunnassa luottamushenkilö

  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • tuo seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon
  • varmistaa toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • luo kirkon julkisuuskuvaa

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021

 

Pyhtään kirkkovaltuusto 2019-2022

Anne Skoas, puheenjohtaja
Ilkka Nurmiranta,varapuheenjohtaja
Aksels Tuulikki
Almgren Kati
Anttila Juhani
Hilden-Kiviranta Päivi
Hovi Miia
Huhtinen Erkki
Koivula Irmeli
Koivunen Anne
Lakso-Adamsson Riitta
Leppänen Sari
Liimatainen Mervi
Metsola Anne
Ojansivu Raino
Piispa-Jespars Seija
Salmi Armi
Turunen Riikka
Vintervik Thomas 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat → 

Luottamushenkilöt.

Pyhtään kirkkoneuvosto 2021-2022

Marjo Kujala, puheenjohtaja
Mervi Liimatainen, varapuheenjohtaja
Muut jäsenet: Hovi Miia, Huhtinen Erkki, Huovila Kari, Koivunen Anne, Leppänen Sari, Ojansivu Raino, Piispa-Jespars Seija, Vintervik Thomas

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat →

Johtokunnat

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta
Metsola Anne pj., Almgren Kati, Helle Tiina, Hovi Miia, Nurmiranta Ilkka, Ojansivu Tom, Jouko Pöyhönen.
Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta
Turunen Riikka pj., Huovila Kari, Lakso-Adamsson Riitta, Nurmiranta Marjo, Salmi Armi, Vehmaa Heikki.
Diakoniatyön johtokunta
Koivula Irmeli pj., Huhtinen Erkki, Koivunen Anne, Ojansivu Raino, Piispa-Jespars Seija.


Kuvassa Pyhtään seurakunnan puheenjohtajisto: Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne Skoas, varapuheenjohtaja Ilkka Nurmiranta, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mervi Liimatainen, lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Anne Metsola, lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtaja Riikka Turunen ja diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Irmeli Koivula.