Ristiäiset ja kaste

Ristiäiset ovat lapsen ensimmäinen juhla

Ristiäiset ovat pienokaisen ensimmäinen juhla. Ristiäisissä lapsi liitetään evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi kasteessa. Ristiäiset pidetään yleensä kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsi voidaan kastaa, jos ainakin toinen lapsen vanhemmista on kirkon jäsen.

Ennen ristiäisten ajankohtaa lähetämme teille esitäytetyn, kastetta koskevan lomakkeen ja tiedotteen. Sen jälkeen voitte varata kasteajan ja papin kirkkoherranvirastosta. Ristiäiset voidaan pitää kotona, kirkossa, seurakunnan tiloissa tai muussa valitsemassanne juhlapaikassa.

Ristiäisiin kutsutaan yleensä lapsen läheisiä, kuten isovanhemmat ja tulevat kummit. Tilaisuus päättyy useimmiten kahvihetkeen tarjoiluineen.

Mieti nimi ja pyydä kummia

Ennen tilaisuutta mieti lapselle valmiiksi nimi. Pyydä lisäksi vähintään yksi kummi sukulaisistasi tai ystävistäsi. Kummien tulee olla konfirmoituja, evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Kummina voi toimia myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö, joka hyväksyy evankelisluterilaisen kirkon toimittaman kasteen. Kastetilaisuudessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Todistajina voivat toimia kummit.

Aikuiskaste ja kaste rippikoulun yhteydessä

Aikuiskaste toimitetaan silloin, jos lapsena kastamatta jäänyt haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kasteita toimitetaan välillä myös, kun nuori tulee rippikouluikään. Aikuiskasteessa tai nuoren kasteessa tarvitaan kaksi kummia.


Lisätietoja:

Kirkkoherranvirasto
044 743 1040

Seurakunnan tilojen vuokrahinnasto → 
Päiväkerhot ja perhekerhot Pyhtään seurakunnassa →

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. (Psalmi 139: 13–14)

Kuva: evl.fi

Ristiäiset
YouTube-video