Viljelemään ja varjelemaan - seurakunta on ympäristön asialla

Mitä seurakunnassa käytännössä tehdään ympäristön hyväksi?

Seurakunta tekee käytännön tekoja ja valintoja puhtaamman luonnon puolesta. Näitä käytännön tekoja kootaan näkyville tälle sivulle syksyn 2021 aikana. Isossa roolissa on myös ympäristökasvatus, joka on integroitu esimerkiksi osaksi seurakunnan varhaiskasvatuksen teemoja. Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2022.

Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvokeskustelussa sekä vastuullisissa asenteissa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkko ja sen seurakunnat sitoutuvat omien päästöjen konkreettiseen vähentämiseen sekä tukemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuonna 2030 ja lähitavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista mm. seurakuntien
kiinteistöjen lämmityksessä jo vuoteen 2025 mennessä.

Pyhtään seurakunnalle ympäristödiplomi

Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2022. Seurakunnassa tehdään parhaillaan kartoitusta kirkon ympäristödiplomin saamiseksi. Selvityksessä käydään läpi nykytilanne ja laaditaan toimenpideohjelma, jolla toiminnasta saadaan entistä ympäristöystävällisempää. Ympäristödiplomi on loistava työkalu, sillä siinä käydään läpi kaikki osa-alueet: kiinteistöt, toiminta ja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto, ruoka, hautausmaat, metsät… Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen.

Miksi ympäristöasiat liittyvät seurakunnassa tehtävään työhön?

Aivan Raamatun alussa on luomiskertomus. Saatuaan valmiiksi luomakunnan ja luotuaan ensimmäiset ihmiset Jumala kehotti ihmistä vallitsemaan meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu (1 Moos. 1: 28). Luodessaan ihmisen Jumala asetti ihmisen elämään paitsi suhteessa itseensä, myös suhteessa toiseen ihmiseen ja ympäröivään luomakuntaan. Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella kaikkea luotua ja ympärillään olevaa (1 Moos 2: 15).

Ajan saatossa ihminen on oppinut hyödyntämään luonnon voimavaroja ja valjastamaan sen rikkaudet omaan käyttöönsä. Nykyisin olemme menneet jo paljon pidemmälle: kulutamme paitsi omia myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Tällä hetkellä ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja ekosysteemien vaurioituminen kytkeytyvät suoraan nykyiseen elämäntapaamme.

Kestävän kehityksen ideaan liittyy olennaisesti ajatus planeettamme rajoista. Vastuullisesti käyttäytyvän ihmisen tehtävänä on sopeuttaa oma toimintansa maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

Mitä on ekoteologia?

Ekoteologiassa kristillistä oppia, Raamattua ja elämää tarkastellaan luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Ajattelu haastaa ihmiskeskeisen teologian, joka keskittyisi vain yksilön sieluun muista luoduista välittämättä. Ihminen on osa luomakuntaa ja vuorovaikutuksessa kaiken elävän kanssa.

 

Seurakunnan ympäristötyöryhmä

Pyhtään seurakunnan ympäristötyöryhmään kuuluvat Sari Leppänen, lkka Nurmiranta, Seija Piispa-Jespars, Ari Tuovinen, Marjo Kujala, Anne Koskinen ja Leena Rågback.

Ympäristötyöryhmän tehtävänä on mm. valmistella seurakunnan ympäristödiplomin hakua.

Työryhmälle voi laittaa viestiä ottamalla yhteyttä kirkkoherra Marjo Kujalaan, marjo.kujala@evl.fi

Haluatko tehdä hyvää ja vaikuttaa?

Voit osallistua ja tehdä hyvää Pyhtään seurakunnassa esimerkiksi osallistumalla yhteisvastuukeräykseen tai vapaaehtoistyöhön, tai tukemalla seurakuntamme tekemää lähetystyötä.

Jos haluat vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon, voit myös asettua ehdolle seurakuntavaaleissa ja asettua itse ehdokkaaksi.

Haemme joukkoomme talkoolaisia, yhteisvastuukerääjiä ja avustajia. Jos haluat osallistua, ota yhteyttä diakoniatyöhön tai ilmoittaudu mukaan!

Osallistu, toimi ja vaikuta!

Osallistu vapaaehtoistyöhön

Vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan mm. talkoolaisiksi, yhteisvastuukerääjiksi, avustajiksi leireille ja retkille. Jos haluat osallistua, ota yhteyttä diakoniatyöhön tai ilmoittaudu mukaan oheisella lomakkeella!

Osallistu yhteisvastuukeräykseen

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräysLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräystä toteuttaa 40 000 vapaaehtoista kerääjää ja talkoolaista ympäri Suomen. Keräyksen kohteet vaihtelevat vuosittain.

Voit osallistua yhteisvastuukeräykseen lahjoittamalla itse tai ilmoittautumalla yhteisvastuukerääjäksi.

Tue lähetystyötä Kambodzassa ja Angolassa

Pyhtään seurakunnan lähetystyö tukee kahta eri kohdetta: nuorten laitostumisen ehkäisyä tukevaa hanketta Kambodzassa ja Shangalalan Raamattuinstituuttia eteläisessä Angolassa.

Nuorten laitostumisen ehkäisyä tukevan hankkeen toteuttaja on kambodzalainen kristillinen järjestö M'lup Russey Organization (MRO), jonka nimi tarkoittaa suomeksi ”bambun suojassa/varjossa”.

Shangalalan Raamattuinstituutti eteläisessä Angolassa on sisäoppilaitos, jossa koulutetaan kirkolle ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä: pappeja, diakoneja, lähetystyöntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Kansanopistotyyppisillä, yksivuotisilla kursseilla on vuosittain noin 30 opiskelijaa.

Raamattuinstituutti tukee lisäksi seurakuntien heikoimpia: naisia, lapsia ja syrjäytymisvaarassa olevia. Se myös tarjoaa stipendejä seurakuntalaisille, joilla on heikko taloudellinen tilanne.

Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Angolan Evankelisluterilainen Kirkko (IELA).

Osallistu seurakuntavaaleihin

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. Seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsevat kirkkovaltuuston, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto taas valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta sekä valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit asettua ehdokkaaksi Pyhtään seurakuntavaaleihin, jos olet 18 vuotta täyttänyt Pyhtään seurakunnan jäsen. Vaaleissa voit äänestää, kun olet 16 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen.

Pyhtään kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet →


Kuva: Jukka Granström, Yhteisvastuukeräys