Hyppää sisältöön

Gudstjänster

Gudstjänsten är församlingslivets hjärta, så också i Pyttis. I gudstjänsten samlas vi för att be om och få styrka i livet. I Ordet och nattvarden möter vi Gud, och samtidigt är det möjligt att möta andra som deltar i gudstjänsten.

I Pyttis kyrka firar vi gudstjänst varje söndag klockan 10. I Haavisto kyrka hålls det mässa ungefär fyra gånger om året. I Broby hålls det en mässa med temat Ett fönster till möjligheter första söndagen i månaden från januari till maj och från september till december. Klockslaget när mässan börjar varierar.

I februari 2020 börjar vi igen hålla veckomässor i det nya församlingshuset i Broby en gång i månaden på onsdagar kl. 12.

Förbön och kollekt

I ingången till Pyttis kyrka finns det en bönelåda. I den kan du lägga begäran om förbön. Bönen bes i förbönen under söndagens gudstjänst.

Under gudstjänsten kan du bidra med hjälp genom att lägga en gåva i kollekten. Kollekten används för att stöda bl.a. människor som lider nöd samt kristen fostran och församlingsarbete runt om i världen. Målen för kollekten är olika för varje gudstjänst.

Vill du delta i genomförandet av gudstjänsten?

Gudstjänsten är församlingens gemensamma fest. Alla intresserade kan delta i att planera och genomföra den. Barn är också välkomna att delta med egna uppgifter. Din uppgift kan till exempel vara att hälsa välkommen vid dörren, läsa Bibeltexter, bereda förbönen tillsammans med en anställd, bära upp kollekten eller sjunga i sånggruppen.

Be om närmare uppgifter av våra präster!

Foton: Pyttis församling, Seppo Sirkka

Pyttis kyrka