Hyppää sisältöön

Ärenden som gäller gravar

Ärenden som gäller gravar och skötsel av gravar i Pyttis församling

Ärenden som gäller inlösning av nya gravplatser, besittningsrätt av gravar och avtal för skötsel av gravar sköts på pastorskansliet.

Begravningsväsendet sörjer för skötsel och underhåll av begravningsplatserna året runt. Begravningsväsendet ansvarar också för bibehållandet av den lokala begravningsplatskulturen vad gäller minnesmärken av kulturhistorisk betydelse. Verksamheten regleras av olika direktiv och lagar. 

Den som har besittningsrätten till en gravplats ansvarar för skötseln av graven. Minneslunden inklusive området där aska strös ut sköts av församlingen, medan en representant för släkten har ansvaret för en urngrav. Via församlingen är det möjligt att beställa en minnesplatta till minnet av dem som är begravda i minneslunden. Församlingen ser till att namnplattan fästs på minneslundens gemensamma minnesmärke.

Avtal om gravskötsel

Gravplatsens innehavare kan om så önskas ingå ett avtal om skötsel av graven med församlingen. Avtalet kan gälla skötsel av blommor eller vattning. Gravskötselsperioden är 1.5–15.10.

Avtal om blomskötsel

I blomskötseln ingår att iståndsätta gravrabatten, plantera blommor, gödsla och vattna, plocka bort torra blomblad och vid behov bekämpa ohyra, kanta planteringsområdet och rensa ogräs. Gravrabatterna sätts i stånd och gödslas i maj. Sommarblommorna planteras i juni och planteringen är klar senast till midsommaren.

Avtal om vattning

I avtalet om vattning ingår endast att vattna blommorna. Blommorna vattnas så att växterna ser livskraftiga ut och så att utseendet på blomställningarna eller växtunderlaget inte lider. Minst en gång per vecka ser man till att gravplatsen snyggas upp om vattningen orsakat spår, t.ex. om mylla eller skräp runnit ut. Vattningen inleds i början av juni.

Avgifterna för skötsel av gravar finns i prislistan.