Hyppää sisältöön

Information

Pastorskansliet i Pyttis församling står till tjänst

Du kan kontakta pastorskansliets personal när du har frågor som gäller

  • dop
  • utredning av hinder för äktenskap och andra ärenden som anknyter till vigsel
  • andra ärenden som berör medlemsregistret
  • begravningsarrangemang, begravningsplatser eller skötsel av gravar

Kontakta oss och be om närmare uppgifter!

Pastorskansliet

Christa Silvennoinen
byrå- och ekonomisekreterare
044 743 1041
christa.silvennoinen@evl.fi

Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis och släktutredningar beställs direkt från regionregistercentralen i Kouvola , som också ger närmare uppgifter om avgifterna för intygen.

Kouvolan aluerekisterikeskus
Tel. 040 765 4017
mån.– fre. kl. 9–12
keskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Foto: Helena Vaari, helenavaari.fi

Pyttis församling