Hyppää sisältöön

Vigsel

Bröllopet är en evigt minnesvärd fest

Vigseln till äktenskap är en av de evigt minnesvärda händelserna i livet. Syftet med vigseln är att be Gud välsigna makarnas gemensamma förbund. Samtidigt befästs också äktenskapet juridiskt.

Kontakta pastorskansliet när ni planerar ert bröllop. Boka tid och plats i god tid, så att ni kan fira ert bröllop vid den tidpunkt och på den plats ni önskar.

Vigseln förrättas vanligtvis i en kyrka eller ett kapell, men den kan också ske hemma, på en festlokal som ni bokat eller någon annan plats. I synnerhet under somrarna är Pyttis kyrka en populär vigselkyrka.

Vigseln förrättas av en präst. Dessutom ska åtminstone två vittnen vara närvarande. Ni kan framföra ert eget önskemål om vigselpräst.

Hur ska vi göra om inte den ena av oss eller ingendera hör till kyrkan?

Den som ska vigas till äktenskap ska vara 18 år fylld, ha gått i skriftskolan och vara medlem i kyrkan. Om endera av er inte är medlem i kyrkan, kan ni vigas kyrkligt om den som inte hör till kyrkan är medlem av en annan kristen kyrka.

Om ni ingått äktenskap hos en civil myndighet kan ert äktenskap välsignas av kyrkan.

Kom ihåg hindersprövningen

Prövningen av hinder för äktenskap ska begäras senast 7 dagar och högst 4 månader före vigseldagen. HindersprövningLinkki avautuu uudessa välilehdessä begär ni i den församling som den ena tillhör eller hos magistraten.

Ni kan också begära hindersprövning elektroniskt på webben. Då identifierar ni er med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om ni beslutar er för att göra det elektroniskt, rekommenderar vi att ni gör det i god tid – i blanketten finns det punkter med uppgifter som ni kanske måste ta reda på i förväg.

Hurdan musik under vigseln?

Vigseln börjar och slutar med musik. Det talas ofta om bröllopsmarscher. Bröllopsmarschen behöver dock inte vara en marsch eller ens ett orgelverk, även andra lämpliga melodier kan komma i fråga. När ni väljer musik är det bra att hålla i tankarna att vigseln är av gudstjänstnatur. Utöver den inledande och avslutande musiken är det också vanligt att man sjunger en psalm.

Vad gäller musiken under vigseln är det bra att kontakta församlingens kantor i god tid.


Mer information

Kantor Marjo Kaijansinkko
044 743 1050
marjo.kaijansinkko@evl.fi

Pastorskansliet 044 743 1040

Foto: Pyttis församling, evl.fi, Linus Mickelsson

Vigseln