Päätöksenteko

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein. Marraskuussa 2014 pidetyissä seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsivat 19 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon toimintakaudelle 2015-2018.

Seurakunnassa luottamushenkilö

  • tuo seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon
  • varmistaa toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön

Kirkkovaltuusto asettaa yhdeksän-jäsenisen kirkkoneuvoston, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii työryhmiä ja johtokunnat, joiden tehtävänä on toiminnan tukeminen ja kehittäminen.