Ekonomibyrån finns i samma byggnad som pastorskansliet,                                                        adress Ilvesvägen 1, 49220
BROBY.

Ekonomisekreterare Christa Silvennoinen tel. 044 7431041

Email.**@**

 

Ekonomibyråns uppgift är att hjälpa kyrkorådet med administration, ekonomi och egendomsförvaltning.

Ekonomibyrån betjänar i följande ärenden:

- bokföring och löneadministration
- anskaffningar
- administration av gravgårdar etc.
- fastighetsskötsel och disponentsärenden
- sekreterare för församlingsadministrationen.