Kirkon vaiheet

Kirkko entistettiin vuonna 1907 arkkitehti C. Frankenhauserin ja vuonna 1951 arkkitehti K. S. Kallion laatimien suunnitelmien mukaan. Vuosina 1997-1998 kirkossa toteutettiin Museoviraston valvonnassa arkkitehti Tommi Lindhin suunnitelmien mukaan sisäpuolinen konservointi, jolloin mm. seinät puhdistettiin.

Keskiaikainen asehuone muutettiin 1600-luvun jälkipuoliskolla Creutz-suvun hautakappeliksi. Tällöin sen yläosa korotettiin kahdeksankulmaiseksi ja katettiin voimakkaasti kaartuvalla barokkikatolla.

Kappeli muutettiin takaisin asehuoneeksi 1700-luvun lopulla. Katolisella keskiajalla useat harmaakivikirkot koristeltiin runsailla, värikkäillä seinä- ja holvimaalauksilla. Maalaukset kuitenkin peitettiin lukuisissa kirkoissa seuraavien vuosisatojen aikana.

Pyhtään kirkon keskilaivan kahden itäisimmän holvin maalaukset paljastettiin vuonna 1907. Ne edustavat nuorinta kerrostumaa. Muut maalaukset otettiin esiin vasta vuosina 1951-1952.

Vanhimmasta maalauskerrostumasta on näkyvissä ainakin vihkimäristien keskiosat, pohjoisseinällä oleva laiva ja urkulehterin yläpuolella oleva pieni ihmishahmo. Seuraavaan vaiheeseen kuuluvat kaikki seinien yksinkertaisesti maalatut, mutta ilmeikkäät ihmiskuvaukset samoin kuin kolmannen holvin koristelu.