Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Kirkkoherranvirastossa laaditaan virkatodistukset elossa oleville jäsenille sekä sukuselvitykset perunkirjoitusta varten.

Virkatodistukset elossa oleville jäsenille sekä sukuselvitykset perunkirjoitusta varten puhelimitse 044 743 1040 tai sähköpostitse **@** tai **@** tai viraston aukioloaikoina virastosta ma-ti-to klo 9-15 ke 9-12

Hinnasto:

Kirkkohallitus on 21.3.2017 päättänyt uusista virkatodistusmaksuista.

Todistuksista perittävät maksut

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

Maksulliset todistukset: Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1§:ssä takoitetusta

todistuksesta 9 euroa

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

   a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

   b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat

todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollísta toimitusta;

   c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa

3) kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.
Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan 5,50 euroa. Maksukehoituksesta veloitetaan 5 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittava todistus maksaa 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa.
Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.
Maksukehoituksesta  veloitetaan 5 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Sähköpostilla ei voida lähettää virkatodistusta, jossa on henkilötunnukset.