Välsignelse av hemmet

Välsignelse av hem har blivit allt allmännare under de senaste åren. Tanken på att be en präst förrätta en välsignelse kan till exempel väckas när ditt nya hem står färdigt eller du går in i ett nytt livsskede. Tidpunkten och prästen som ska förrätta välsignelsen bokar du på pastorskansliet.

Mer information om välsignelse av hem