Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on viime vuosina yleistynyt. Kodin valmistuminen tai uusi elämäntilanne voi tuoda mieleen pyytää pappia toimittamaan siunauksen.

Kodin siunaamisen voi yhdistää muihinkin kotona järjestettävien juhlien
yhteyteen. Kodinsiunausajan ja siunaavan papin voi varata kirkkoherranvirastosta.

Lue lisää kodin siunaamisesta