Konfirmation

Skriftskola och konfirmation

Liksom dopet grundar sig skriftskolan på Jesus dop- och missionsbefallning.

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20).

De flesta går i skriftskolan året då de fyller 15 år. Du kan gå i lägerskriftskola, kvällsskriftskola eller senare i armén. Om du inte har gått i skriftskolan i grupp, kan du också göra det enskilt.

Skriftskolan ger dig undervisning, information och färdigheter för att du ska kunna bygga ditt liv på en fast grund som utgår från den kristna tron. I skriftskolan behandlar vi djupgående centrala ämnen i livet, tron och Bibeln. Skriftskolan är ett enastående skede i en människas liv.

Skriftskolan ger dig undervisning, information och färdigheter för att du ska kunna bygga ditt liv på en fast grund som utgår från den kristna tron. I skriftskolan behandlar vi djupgående centrala ämnen i livet, tron och Bibeln. Skriftskolan är ett enastående skede i en människas liv.

Konfirmationen

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Vid konfirmationen välsignas konfirmanderna inför församlingen. Konfirmanderna bär vita albor under konfirmationen.

För att få delta i konfirmationen måste du vara döpt. Det förutsätts också att du har gått i skriftskolan eller fått motsvarande kristen undervisning.

Undervisningen i skriftskolan ger dig insikt i konfirmationens innebörd.