Dop

Dop av barn

Genom dopet blir man upptagen som medlem i kyrkan. Ett barn kan döpas och bli medlem av den evangelisk lutherska kyrkan om åtminstone den ena föräldern är medlem av församlingen. Dopet ska gärna förrättas inom två månader från barnets födsel.

I en kristens liv finns det många händelser som man vill uppleva t med sina närmaste och församlingen och komma tillsammans inför Gud. Till sådana här levnadsskeden hör ofta en kyrklig förrättning. Det är fråga om stunder där församlingen står vid din och dina närmastes sida.

Dop av barn

Genom dopet blir man upptagen som medlem i kyrkan. Ett barn kan döpas och bli medlem av den evangelisk lutherska kyrkan om åtminstone den ena föräldern är medlem av församlingen. Dopet ska gärna förrättas inom två månader från barnets födsel.

Före dopet skickar församlingen information och en förhandsifylld blankett om barnets namn och dopet till barnets föräldrar.

Kontakta pastorskansliet för att boka tid och präst. Välj ett namn till ditt barn. Be två av dina släktingar eller vänner bli faddrar till barnet. Faddrarna ska vara konfirmerade medlemmar av evangelisk-lutherska kyrkan. Faddrarna kan också vara medlemmar av en annan kristen kyrka eller en religiös gemenskap som erkänner det dop som evangelisk-lutherska kyrkan förrättar. Vid dopet ska minst två vittnen vara närvarande.

Dop av vuxna

Dop av vuxna förrättas när en person som inte blivit döpt som barn vill bli medlem av kyrkan. Behov av dop uppstår till exempel i samband med skriftskolan. Även vuxna som döps ska ha faddrar.

Yhteystiedot ja lisätietoja

Kontaktuppgifter

Lisätietoa kirkollisista toimituksista

Lisätietoa kasteesta

Hinnasto