Rippikoulutyö

RIPPIKOULU… MITÄ SE ON?

Rippikoulu on seikkailu, jonka voit kokea vain kerran. Siellä nauretaan ja itketään, lauletaan ja leikitään, rukoillaan ja kes­kustellaan, opiskellaan ja ihmetellään. Nuoruus on ainutlaa­tuinen elämänvaihe, ja suurimmalle osalle suomalaisia rippi­koulu on osa nuoruutta. Noin 80 % ikäluokasta käy rippikoulun.

Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta. Siellä kerrotaan, millaisen kirkon jäseneksi sinut on kasteessa otettu ja mitä kirkko voi tarjota juuri sinulle. Rippikoulussa pohditaan yh­dessä elämän tärkeitä kysymyksiä, suhdetta omaan itseemme, toisiin ihmisiin ja Jumalaan – sitä mitä kristittynä eläminen merkitsee.

Rippikoulu on vähintään puoli vuotta kestävä kokonaisuus, johon kuuluu tapaamisia ja osallistumista erilaisiin seurakunnan toimintaan. Tämän lisäksi on intensiivijakso eli rippikoululeiri. Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan. Konfirmaatiossa tunnustetaan kristillinen usko, pyydetään Jumalalta siunausta ja osallistutaan ensimmäistä kertaa itsenäisesti ehtoolliselle. Rippikoulun käytyään voi täysi-ikäisenä saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen ja äänes­tää seurakuntavaaleissa täytettyään 16-vuotta. Konfirmoituna seurakunnan jäse­nenä voi osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, toimia kummina ja asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.

 

 

Aikuisrippikoulu

Jos haluat liittyä kirkkoon, etkä ole aiemmin käynyt rippikoulua ota yhteyttä kirkkoherran virastoon tai suoraan seurakuntapastoriin.

 

Nuorisotyöntekijä Minna Vuokila p. 044-7431925

Seurakuntapastori Tanja Roiha p. 044-7431927

Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi