Jari-Pekka Väisänen Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien yhteiseksi talousjohtajaksi

 

 
 
 

 

Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien uudeksi talousjohtajaksi on valittu Jari-Pekka Väisänen, 42. Molempien seurakuntien kirkkoneuvostot valitsivat Väisäsen kokouksissaan 21.2.2019. Uusi talousjohtaja aloittaa tehtävässään kevään aikana. Talousjohtaja vastaa seurakunnan taloudesta sekä johtaa kiinteistö- ja hautaustoimea. Seurakuntien nykyinen talousjohtaja Matti Ilmivalta siirtyy Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi maaliskuun alusta alkaen.

 

– Olen työskennellyt erilaisissa taloushallinnon tehtävissä yhdeksänkymmentäluvun loppupuolelta alkaen. Seurakuntien taloudelliset haasteet ovat pitkälti yhteisiä koko julkiselle sektorille. Vuosien kokemus kunnan taloushallinnosta luo minulle hyvän pohjan tarttua seurakuntien talouden ja hallinnon vetovastuuseen kirkkoherrojen tukena. Paljon on myös uutta opittavaa, mikä osaltaan innostaa tarttumaan uuteen tehtävään, kommentoi Jari-Pekka Väisänen.