SHANGALALAN

RAAMATTUINSTITUUTTI

ANGOLA

Shangalalan Raamattuinstituutti

sijaitsee eteläisessä Angolassa.

Sisäoppilaitoksessa koulutetaan

työntekijöitä kirkolle pappien,

diakonien ja lähetystyöntekijöiden

kursseilla sekä

vapaaehtoistyöntekijöitä

seurakunnille kansanopistotyyppisillä

yksivuotisilla kursseilla.

Yhteistyökumppanina toimii Angolan

Evankelisluterilainen Kirkko (IELA).

Kuva: Päivi Repo

koulutetaan kirkolle ammattitaitoisia

ja sitoutuneita työntekijöitä.

tuetaan seurakuntien

heikoimmassa asemassa olevia

naisia, lapsia ja muita

syrjäytymisvaarassa olevia.

tarjotaan stipendejä heikon

taloudellisen tilanteen omaaville

seurakuntalaisille.

korjataan oppilaitoksen asumis- ja

opiskelutiloja (esim.

aurinkopaneelien asentaminen)

Instituutin toimintaa tukemalla...

Vuosittain opiskelijoita on noin 30.