Kyrkan

Pyhtään kirkon päätyseinä.

Kyrkan, som helgats åt S:t Henrik, står vid korsningen av Pyttisgrenen av Kymmene älv och den gamla landsvägen mellan Åbo och Viborg.

Pyttis kyrka stod färdig cirka 1460. Dess ursprungliga medeltida fasad har bevarats så gott som oförändrad. Till sitt yttre liknar den många andra medeltida gråstenskyrkor i Finland.

Enligt medeltida tradition är kyrkans västgavel rikare utsmyckad än den östra. Den västra gaveln domineras av en stor komposition bestående av ett kors omgivet av nischer, ornament och fyrklöverformade mönster.

De bevarade sirliga stavverken och tegelomfattningarna är exempel på den nordiska sengotikens förfinade formspråk, vilket är sällsynt i vårt land.

Det har endast gjorts ett fåtal ändringar i kyrkans konstruktion: På 1600-talet byggdes vapenhuset om till ett gravkor och i samband med reparationen av kyrkan 1907 försågs norra väggen med stödpelare och sakristian med en ytterdörr.

Klockstapeln byggdes på 1820-talet. Till advent 1998 fick kyrkan en ny 21-stämmig orgel byggd av orgelbyggeriet Urkurakentamo Veikko Virtanen i Esbo.

Långhusets yttermått är cirka 27,5 meter gånger 16,5 meter. Höjden från marken till takfoten är cirka 9,5 meter och till gavelspetsen över 25 meter.

Kyrkobyggnaden under olika perioder

Pyttis kyrka har genomgått många förändringar under årens lopp. De medeltida väggmålningarna täcktes under de följande århundradena. Kyrkan restaurerades 1907 och 1951.

  Läs mera

Panorama över Pyttis kyrka

Du kan bekanta dig med Pyttis kyrka och dess omgivning med hjälp av det vackra panoramat. Läs mera