Hautajaiset

Kuolema ja hautaaminen koskettavat joskus meitä jokaista, jolloin olemme itsellemme vieraan asian kanssa tekemisissä. Ottamalla yhteyttä seurakunnan kirkkoherranvirastoon saatte tietoa siunaus- ja hautajaisjärjestelyistä sekä erilaisista hautaustavoista, haudan hallinta- ja muistomerkkiasioista.

Hautausmaat ja hautapaikat

 • Korkeaharjun hautausmaa
 • Kirkon hautausmaa
 • Haaviston hautausmaa
 • Munapirtin hautausmaa

Hautaustoimi huolehtii ympärivuotisesti hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotehtävistä. Hautaustoimi ylläpitää myös paikallista hautausmaakulttuuria, kulttuurihistoriallisesti merkittävien muistomerkkien osalta.

Yksittäisten hautojen hoidosta vastaa haudan haltija, joka voi halutessaan tehdä seurakunnan kanssa yhteisen sopimuksen haudan hoidosta.

Toimintaa ohjaavat moninaiset ohjeet, säädökset ja lait kuten hautaustoimen ohjesääntö, hautaustoimilaki, kirkkolaki ja –järjestys, terveydensuojelulaki.

Näin toimit:

Hautausjärjestelyistä vastaavilla on velvollisuus kunnioittaa vainajan katsomusta ja toiveita hautaamisessa. Hautaamiseen liittyvät varaukset sovitaan kirkkoherranvirastossa (mm. pappi, kanttori, suntio, siunauspaikka, -aika, muistotilaisuuspaikka ja arkkualba).

Siunausajan ja siunauskappeleiden varaukset

 • Siunausaika ja -paikka varataan joko puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa. Hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä 2-3 viikon kuluessa kuolemasta.
 • Siunausaika voidaan varata jo ennen lääkärin kirjoittaman hautausluvan saapumista. Tällöin omainen tai hautaustoimisto huolehtii hautausluvan toimittamisesta kirkkoherranvirastoon ennen siunaustilaisuutta.
 • Siunaaminen tapahtuu Korkeaharjun siunauskappelissa 1.3.- X välisenä aikana (noin 50 saattajaa)ja  Pyhtään kirkossa. Siunauksia toimitetaan myös Haaviston kirkossa, Haaviston ja Munapirtin hautausmaalla. 
 • Siunauksia toimitetaan arkipäivisin sekä lauantaisin.
 • Kappelin ja kirkon käyttö siunaustilaisuuksiin on ev.lut. kirkkoon kuuluville maksutonta.
 • Siunaavan papin ja kanttorin palvelut ovat aina maksuttomia.
 • Seurakunnalta on mahdollisuus lainata arkkualba eli arkkuvaate. Lainaus on maksuton. Käytöstä sovitaan etukäteen viraston kanssa. 

Hautaaminen - hautapaikan lunastus

 • Hautaan laskeminen ja uurnanlasku
  varataan kirkkoherranvirastosta viimeistään 5 työpäivää ennen toimitusta.
 • Jos vainaja siunataan muualla, esimerkiksi kotikirkossaan, tulee hautaanlaskuaika varata myös kirkkoherranvirastosta.
 • Uurnanlasku voidaan suorittaa aikaisintaan viikon päähän siunauksesta.

Jos suvulla ei ole käytettävissä vanhaa hautapaikkaa, on lunastettava uusi arkku-, uurnahauta tai tuhkahautasija. Arkku- tai uurnahautapaikka lunastetaan aina 25 vuodeksi kerrallaan. Vanhaan hautaan haudattaessa hallinta-aikaa pidennetään koskemattomuusajan (25 vuotta) verran. Hautapaikan lunastaminen on maksutonta veteraaneille sekä heidän puolisoilleen. Hautojen avaamisesta, muistomerkin poistamisesta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta peritään aina erillinen korvaus. 

Ulkokuntalaisille voidaan luovuttaa hautapaikat korkeammalla lunastushinnalla.

Jos vainaja halutaan haudata muun paikkakunnan hautausmaalle, esimerkiksi synnyinpaikkakunnalleen, tulee asiasta ottaa yhteyttä kyseiseen seurakuntaan.

Tuhkahautaaminen

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhka voidaan kätkeä uurnahautaan, muistolehtoon tai sirotella sirotusalueelle. Muistolehtoa ja sirotusaluetta hallinnoi seurakunta, mutta uurnahautaa suvun edustaja. Muistolehtoon tai sirotusalueelle haudatuille on mahdollista tilata seurakunnan kautta nimilaatta, jonka seurakunta kiinnittää alueilla olevaan yhteiseen muistomerkkiin. Muistolehdossa ja sirotusalueella on erikseen varatut paikat, jonne voi viedä maljakkokukkia ja kynttilän vainajan muistoksi.

Muistolehto on samalla myös muualle haudattujen muistelupaikka.

Jos tuhka sijoitetaan muualle kuin seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle, krematorion ylläpitäjälle ilmoitetaan aina maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumus, mieluiten kirjallisena. Krematoriossa täytetään tuhkan luovutuskaavakkeeseen maa-, vesialueen tai tilan kiinteistötunnus. Mikäli alueelle jää pysyvä merkki haudasta, tulkitaan se yksityiseksi haudaksi, jonka perustamiseen tarvitaan Itä-Suomen aluehallintoviraston lupa.

Muistotilaisuuspaikkojen varaukset

Muistotilaisuuksien järjestämiseen Pyhtään seurakunnalla on tarjota erikokoisia tiloja. Tilat varataan kirkkoherranvirastosta.

Kirkkoherran viraston vieressä sijaitsee seurakuntasali. Myös kirkonkylän seurakuntasalissa on mahdollista järjestää muistotilaisuuksia.

 

Lisätietoja hautausjärjestelyihin saat:

 • Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry, jonka sivujen kautta saat tulostettua esimerkiksi lomakkeen omiin hautajaisjärjestelyihisi, jälkipolvea auttaaksesi, www.shk.fi
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko, www.evl.fi
 • Hautaustoimistojen liiton kotisivuilta www.hautaustoimistojenliitto.fi

 

Usko antaa toivoa surussa

Kristillisen uskon perusteella ymmärrämme, että koko elämä ja myös kuolema on kokonaan Jumalan kädessä. Usko elävään Jumalaan antaa meille toivon siitä, että elämä jatkuu jossain muodossa myös kuoleman jälkeen. Jeesus sanoo: “Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.“

Kuolema ja kärsimys saattavat viedä meitä poispäin Jumalasta. Saamme syystäkin kysyä, missä hyvä Jumala kaiken kärsimyksen keskellä on. Ja toisaalta saamme uskoa siihen, ettei Jumala kuitenkaan käännä meille selkäänsä. Hän on erityisen lähellä silloin, kun on kärsimystä ja kuolemaa.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen merkitsee sitä, että vielä kerran olemme yhdessä. Omaiset ja ystävät saattavat vainajaa hänen viimeisellä matkallaan. Tilaisuudessa kiitetään siitä hyvästä, mitä poismenneen kautta on saatu ja surun ja ikävän keskellä jäädään armollisen Jumalan huostaan.

Toimituskeskustelu

Siunaustilaisuuden onnistumisen kannalta on tärkeää, että omaiset neuvottelevat asioista siunaavan papin kanssa. Pappi soittaa viimeistään siunaustilaisuutta edeltävällä viikolla omaisten edustajalle ja sopii ajan tapaamista varten. Toimituskeskustelu käydään lähiomaisen kodissa tai seurakunnan tiloissa.

Toimituskeskustelussa omaisilla on tilaisuus kertoa vainajan elämästä sekä keskustella surusta ja kuolemasta. Keskustelussa käsitellään myös hautajaisiin liittyviä yksityiskohtia ja toiveita sekä virsitoivomuksia. Muista siunaustilaisuuteen liittyvistä musiikkitoiveista on hyvä neuvotella kanttorin kanssa.