Vihkiminen

Näin toimit...

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja varaa aika vihkimiselle hyvissä ajoin. Voit esittää toiveita siitä, kuka papeista vihkimisen toimittaa.

Evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta löydät tarkat ohjeet ja vinkit elämän tärkeimmän juhlan onnistuneeseen kulkuun.

Lue lisää

Avioliittoon vihkiminen on ehdottomasti elämän yksi ikimuistettavimmista asioista. Vihkimisen tarkoitus on pyytää yhteiselle elämälle Jumalan siunaus. Samalla se vahvistaa avioliiton myös oikeudellisesti.

Paikka

Vihkiminen toimitetaan yleensä kirkossa tai kappelissa, mutta se voi tapahtua myös kodissa, juhlapaikalla tai muussa papin kanssa sovittavassa paikassa.

Vihkitoimitus

Vihkimisen toimittaa pappi. Lisäksi läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa. Musiikista sopiminen tapahtuu kanttorin kanssa.

Edellytykset

Avioliiton esteiden tutkinta tulee suorittaa vähintään 7 vuorokautta ja enintään 4 kuukautta ennen vihkimistä toisen kihlakumppanin kotiseurakunnassa tai maistraatissa.

8.3.2018 voimaantulleen uudistuksen myötä esteiden tutkinnan voi tehdä myös sähköisesti. Sähköinen palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri.Palvelun käyttöehdot: vähintään 18 vuoden ikä, kotikunta Suomessa, käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne, toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen, käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa. Linkki esteiden tutkinnan tekemiseen sähköisesti: https://esteidentutkinta.fi/

Vihittävien tulee olla täysi-ikäisiä, rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen uskontokunnan jäsen. 

Siviiliviranomaisen edessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti.

Lisää tietoa avioliittoon vihkimisestä ja käytännön järjestelyistä saa Suomen ev.lut. kirkon kotisivuilta www.evl.fi