Konfirmaatio, rippikoulu

Rippikoulu perustuu kasteen lailla Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt 28:18-20).

Rippikoulu ja konfirmaatio

Rippikoulu käydään useimmiten sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Rippikoulun voi suorittaa iltarippikouluna, leirikouluna tai myöhemmin armeijassa. Jos rippikoulu on jäänyt käymättä, sen voi suorittaa myös yksityisesti. 

Rippikoulu tarjoaa opetusta, tietoa ja taitoja elämän rakentamiseen vankalle kristilliseen uskoon perustuvalle pohjalle. Rippikoulussa pureudutaan elämän, uskon ja Raamatun keskeisiin asioihin.  Rippikoulu on ainutlaatuinen vaihe ihmisen elämässä.

Konfirmaatio

Rippikoulun päättävää juhlaa kutsutaan konfirmaatioksi. Konfirmaatiossa rippikoulun käyneet saavat siunauksen seurakunnan edessä. Juhlassa rippikoululaiset pukeutuvat valkoisiin alboihin.

Konfirmaatio edellyttää, että sen saava on kastettu ja on käynyt rippikoulun tai saanut vastaavaa kristillistä opetusta.

Rippikoulun opetus antaa valmiudet konfirmaation merkityksen ymmärtämiseen omakohtaisesti.