Kyrkobyggnaden under olika perioder

Kyrkan restaurerades 1907 under ledning av arkitekten C. Frankenhauser och 1951 efter ritningar av arkitekten K.S. Kallio.  Under åren 1997-1998 konserverades kyrkans interiör under Museiverkets kontroll och efter ritningar av arkitekten Tommi Lindh, då bland annat väggarna rengjordes.

Det medeltida vapenhuset byggdes om till gravkor för ätten Creutz under 1600-talets senare hälft. Väggarna höjdes med en åttkantig överdel som kröntes med en klockformad huv i barockstil. Gravkoret togs på nytt i bruk som gravkor vid 1700-talets slut.

De flesta finska gråstenskyrkor utsmyckades med färgrika valv- och väggmålningar under den katolska medeltiden. Men under senare århundraden kalkades målningarna över i många kyrkor.  

I Pyttis kyrka avtäcktes valvmålningarna i mittskeppets två östligaste valv 1907. De tillhör det yngsta målningsskiktet. De övriga målningarna togs fram först vid restaureringen 1951-1952.

Av det äldsta målningsskiktet är åtminstone invigningskorsens mittpartier, skeppet på den norra väggen och den lilla människofiguren ovanför orgelläktaren. Till en senare period hör alla de enkelt tecknade men uttrycksfulla människofigurerna, liksom utsmyckningen i mittskeppets tredje valv.