Kaste

Kristityn elämässä on monia vaiheita, jotka tahdotaan jakaa läheisten ja seurakunnan kanssa, tullen yhdessä Jumalan eteen. Tällaisiin elämänvaiheisiin liittyy usein kirkollinen toimitus. Ne ovat hetkiä, jolloin seurakunta elää yhdessä ihmisen ja hänen lähipiirinsä rinnalla.  

Lapsen kastaminen

Kirkon jäseneksi liitytään kasteen kautta. Lapsi voidaan kastaa evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista on seurakunnan jäsen. Kaste tulisi suorittaa kahden kuukauden kuluessa syntymästä.

Seurakunta lähettää lapsen vanhemmille esitäytetyn lapsen nimeä ja kastetta koskevan lomakkeen ja tiedotteen.
Varaa aika ja pappi kirkkoherranvirastosta. Mieti lapsellesi nimi. Pyydä sukulaisistasi tai ystävistäsi lapselle kaksi kummia. Kummien tulee olla konfirmoituja evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun evankelisluterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. Vähintään kahden todistajan tulee olla läsnä kastetilaisuudessa.

Aikuiskaste

Aikuiskaste toimitetaan silloin, kun lapsena kastamatta jäänyt haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Kastetarvetta syntyy esimerkiksi rippikoulujen yhteydessä. Myös aikuiskasteessa tarvitaan kummit.

Yhteystiedot ja lisätietoja

Pappien yhteystiedot

Lisätietoa kirkollisista toimituksista

Lisätietoa kasteesta

Tilojen käyttökorvaus