Personal

Kontaktuppgifterna till församlingens personal:

Marjo Kujala

kyrkoherde

044 743 1025

**@**

Antti Kilpi

tf församlingspastor

044 743 1927

**@**

Päivi Björkas

kansliföreståndare

044 743 1040

**@**

 

Christa Silvennoinen

ekonomisekreterare

044 743 1041

**@**

 

Marjo Kaijansinkko

kantor

044 743 1050

**@**

 

Minna Vuokila

ungdomsledare

044 743 1925

**@**

 

Kari Kasurinen

församlingsmästare

044 753 3412

**@**

 

Jaana Behm

barnledare

044 743 3414

**@**

 

Anu Koivuluoto

barnledare

044 743 3415

**@**

 

Pirjo Långvik

barnledare

044 743 3416

 

Laura Honkala

ansvarig barnledare

044 743 3419

**@**

Heli Aho

vaktmästare

044 743 3345

**@**

 

Helena Arvila

vaktmästare

044 743 3413

**@**

Anne Koskinen

diakon

044 743 1105

**@**