Musikverksamhet

 

 

 

 

 
 

Kantorn betjänar församlingsmedlemmarna på musikalisk väg såväl i vardagen som vid de stora vändpunkterna i livet.

För musikarbetet i Pyttis församling svarar kantor Marjo Kaijansinkko. Du kan kontakta henne i alla ärenden som gäller musik på **@**

Musiken är vårt gemensamma språk, allt från barndomen till ålderdomen. När vi lyssnar till musik och sjunger tillsammans bereds vi möjlighet att uppleva, ge uttryck för och bearbeta sådant som kan kännas svårt att beskriva i ord, till exempel religiösa känslor, längtan och vårt förhållande till Gud

Församlingens musikarbete strävar efter att skapa rum för musikaliska mötesplatser, där känslan av att lyckas och ett gemensamt mål förenas. Med vårt gemensamma mål i tanke och hjärta kan var och en församlingsmedlem allt efter sin egen förmåga delta i att förstärka tron, hoppet och kärleken.