Kontaktuppgifter

KANSLIERNA

Pastorskansliet, öppet måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 9–15, onsdagar kl. 9–12, fredagar kl. 9–12 (per telefon).
Ilvestie 1, 49220 Broby, tfn 05 343 1921
Kansliföreståndare Päivi Björkas, tfn 044 743 1040
**@**  
Kyrkoherde Marjo Kujala, tfn 044 743 1025
**@**

Ring och kom överens om ett sammanträffande på kansliet. Tiderna reserverade för sammanträffanden är onsdagar 13–16 och på torsdagseftermiddagar. Karta och vägbeskrivning

Ekonomibyrån
Ilvestie 1, 49220 Broby
Ekonomisekreterare Christa Silvennoinen, tfn 044 743 1041
**@**

Diakonimottagningen, öppen måndagar och onsdagar kl. 9–10
Ilvestie 1, 49220 Broby
Diakon Anne Koskinen, tfn 044 743 1105
**@**

Ungdomskansliet
Ilvestie 1, 49220 Broby  
Ungdomsledare Minna Vuokila, tfn 044 743 1925
**@**

Församlingspastor

Tanja Roiha, tfn 044 743 1927

**@**

Kantor

Marjo Kaijansinkko, tfn 044 743 1050
**@**

Nås säkrast onsdag–söndag. 

Kyrkan
Åsvägen 11, tfn 05 343 3736
Kyrkan står på den mest centrala platsen i kyrkbyn. Följ väganvisningarna från riksväg 7. Karta
Ekonomibyggnaden, tfn 05 343 3750

Begravningskapellet på Högåsen
Ekonomibyggnaden, tfn 05 353 3412
Församlingsmästare Kari Kasurinen, tfn 044 753 3412 .

Vägbeskrivning till begravningskapellet på Högåsen:

Från Helsingfors: Kör riksväg 7 och ta av vid anslutning nr 70. Sväng till vänster i den första trafikrondellen, fortsätt rakt fram i den andra och sväng till höger till väg 170 vid den tredje rondellen. Kör ca 500 meter och sväng till vänster till Västerbyvägen. Kör ca en kilometer med Västerbyvägen. Begravningsplatsen och -kapellet är belägna till vänster om vägen.

Från Kotka: Kör riksväg 7 och ta av vid anslutning nr 70. Sväng till höger. Sväng därefter till höger igen i följande trafikrondell till väg 170. Kör ca 500 meter och sväng till vänster till Västerbyvägen. Kör ca en kilometer med Västerbyvägen. Begravningsplatsen och -kapellet är belägna till vänster om vägen.

Dagklubbar
Ansvarig dagledare Laura Honkala, tfn 044 743 3419

Församlingshemmen
Broby församlingshem, Ilvestie 1, 49220 Broby, tfn 05 343 1025. Vaktmästare Heli Aho, tfn 044 743 3345
Kyrkoby församlingshem, Prästgårdsvägen 5, 49270 Pyttis, tfn 05 353 3345.
Vaktmästare Helena Arvila, tfn 044 743 3413

Fax, Pyttis församling

tfn 05 343 1924

   
   
   

Personal