Du kan också gå i skriftskolan på svenska.

Skriftskola ordnas årligen om antalet anmälda är tillräckligt. Du kan inleda skriftskolan på vanligt sätt i din egen församling och sedan gå lägeravsnittet i någon närliggande svensk församling.

I skriftskoleärenden kan du kontakta ungdomsledare Minna Vuokila, tfn 044 743 1925 eller

**@**.