Gudstjänster och övrig tvåspråkig verksamhet:

Jultiden 2018

24.12 kl 13 Julandakt i Mogenpört, Marjo Kujala, Aleksanteri Mondolin.

25.12 kl 10 Gudtjänst i kyrkan, Tanja Roiha, Marjo Kaijansinkko