Gudstjänster och övrig tvåspråkig verksamhet:

* Palmsöndagen 9.4. kl 10 mässa i kyrkan med Antti Kilpi och Marjo Kaijansinkko.

* Skärtorsdagen 13.4.kl 18  Mässä  i kyrkan.

* Påskdagen . kl 10 Mässa i kyrkan.

 

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du.      (Ingemar Olsson)