Ekonomisk hjälp

När du får problem med ekonomin ska du i första hand ta kontakt med socialbyrån på din egen hemort. Om hjälpen du får där inte är tillräcklig, kan du därefter kontakta diakonimottagningen. Diakoniarbetet ger främst hjälp i form av mat. Den som ansöker om ekonomisk hjälp ska visa upp socialbyråns och Folkpensionsanstaltens beslut och ett kontoutdrag för hela månaden. Den som ansöker om ekonomisk hjälp ska boka tid hos diakonarbetaren på förhand.