Kundservice och kundtjänst

Personalen på pastorskansliet handhar ärenden som anknyter till gravar. I uppgifterna ingår bl.a. att sälja skötsel av gravar, förlänga gravrätter och godkänna gravvårdar.

Du kan beställa ämbetsbetyg och släktutredningar från pastorskansliet.

Ekonomibyrån betjänar dig i ärenden som gäller församlingens ekonomi och förvaltning.